Leishmania

Fa dies que vull escriure sobre Leishmania però fins ara no havia trobat el moment. Com segueixo a l’atur, estic col·laborant amb un estudi sobre Leishamania a la facultat de Farmàcia, per això crec que és un bon moment per parlar-ne d’aquest paràsit. 

Cicle biològic

image

Aquest paràsit té dos estadis del cicle. Un al vector i l’altre a l’humà o alguns mamífers com el gos. Avui em centraré en la Leishamania en humans.

Cicle als humans

Quan una femella de flebòtom infectada amb Leishmania pica a un humà els promastigotsles formes infectives del paràsit que es trobaven a la probòscide, passen al torrent sanguini de l’humà. 

image

Aquests promastigots són fagocitats per macròfags i altres cèl·lules fagocítiques mononuclears, on es transformaran a amastigots i es multiplicaran per divisió simple. A continuació infectaran altres macròfags i cèl·lules fagocítiques mononuclears.

image

Cicle al vector

Als flebòtoms els amastigots ingerits amb la picada van a l’intestí on es transformaran en promastigots. Aquí es multiplicaran i migraran a la probòscide.

Símptomes

L’aparició de la simptomatologia i que resulti en una leishmaniosis cutània o visceral depèn del paràsit, l’hoste i d’altres factors. 

Com acabo de comentar, les infeccions per Leishmania es poden manifestar de dues maneres: cutània o visceral. 

Leishmaniosis cutània

La leishmaniosis cutània es caracteritza per unes lesions cutànies també conegudes com botó d’Orient. Aquestes ferides poden variar en tamany i aparença amb el temps i poden ser doloroses o no. 

Leishmaniosis visceral o Kala-azar

La leishmaniosis visceral acostuma a provocar febre, pèrdua de pes, engrossiment del fetge i de la melsa, inflamació de glàndules i anàlisis de sang anormals.

Aquest tipus de leishmaniosis s’està convertint en una infecció oportunista molt important en àrees on hi ha HIV.

Transmissió

Picadura d’una femella de flebòtom infectada amb el paràsit.

Distribució

La trobem a Amèrica central i sud Amèrica (excepte Uruguai i Xile), al sud d’Europa, Àfrica, Àsia i Orient Mitjà.

Imatges

Promastigots Leishmania - www.cdc.gov
Amastigots Leishmania - www.cdc.gov